Miesiąc: Październik 2014

Wizyta zespołu muzycznego Alpha z Gruzji

    W środę, 1 października b.r. na nabożeństwie środowym gościł nas pastor Giennadij Zabłocki z kościoła The Evangelical Faith Church of Georgia w Gruzji, wraz z grupą muzyczną „Alpha” z tegoż kościoła, prezentującą pieśni i tańce gruzińskie.
Grupa „Alpha” przyjechała do naszego kraju w ramach tournée po Polsce oraz Białorusi polegającego na promocji kultury gruzińskiej i występować będzie w kilku miejscowościach naszego kraju. Zespół „Alpha” występuje w narodowych strojach. Występ tej grupy dał nam wspaniałą sposobność poznania kultury gruzińskiej.

    „Prastare „proroctwo” o Centrum Arka w Kłodzku (cyt. „oni tam tańczą!”) w końcu dzisiejszego wieczoru znalazło swoje wypełnienie. Wraz z naszymi drogimi gośćmi, pastorem Giennadijem Zabłockim z Białorusi i braćmi i siostrami z zespołu muzycznego „Alpha” z Gruzji, wielbiliśmy Pana pieśnią, klaskaniem i… tańcem! Było też słowo, które było słowem proroczym dla wielu z nas. Błogosławiony czas!” William Charles Plebanek.

Reklamy